دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: اصلاح طلبان اصلاح را از خود شروع کنند و اگر تحولی در خود پدید نیاورند جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری ندارند. اسدالله بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب موتلفه با اشاره به وضعیت سیاسی اصلاح‌طلبان، اظهار داشت: اصلاح‌طلبان برخلاف مواضع خود پس از […]

سید اسدالله اطهری با توجه به وضعیت کشور هنوز امید به طبقه متوسط وجود دارد هر چند بر خی از میان رفتن این طبقه اشاره کرده و از نوعی طبقه متوسط روبه افول حرف می‌زنند. با این حال طبقه متوسط نقش مهمی در نوسازی ایران داشته است. آنان متحد پهلوی […]

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: یکی از عوامل بدبین شدن و ناامید شدن نسبت به آینده این کشور این است که ما در صحنه‌ها و زمینه‌های مختلف، روز به روز دچار ِفقر و کمبود شخصیت‌ها و مراجع سیاسی و اقتصادی می‌شوی..

خبرهای فوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000