کیمیایی کارگردان مهمی برای سینمای ایران است، چه بخواهیم و چه نخواهیم در موردش حرف می‌زنیم. اگر از سبک و سیاقش بدمان بیاید با ذکر دلیل می‌گوییم و تأکید می‌کنیم این سینمای کیمیایی است و اگر خوش‌مان بیاید دیالوگ‌هایش را به کار می‌بریم. شاید هیچ کارگردانی به اندازه کیمیایی زبانش وارد زبان عامه مردم نشده باشد، حتی اگر فیلم‌هایش را ندیده باشند. هنوز مونولوگ بهمن مفید در قیصر کار می‌کند، حتی در کلیپ‌های حکومتی. هنوز تصویر ما از رفاقت، تصویری کیمیایی‌وار است، چه شکل کلاسیکش و چه شکل مدرنش. شاید برای همین است که هر سال تولد گرفتن برای کیمیایی در میان رفقایش باب است. این نوشتار نگاهی است هر چند گذرا به ..

خبرهای فوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000