نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به مخاطبی که از رفتن او به کیش انتقاد کرده بود، گفت: امیدوارم امثال تو دست از سر هنرمندان بردارید. این هنرمندان زندگی دارند، الگو نیستند. لطفاً در صفحه من سکوت را رعایت کنید. نفیسه روشن با انتشار عکس خود در کیش نوشت: «من و ساحل خلیج فارس!!!. آری!!!! خلیجی که ارثیه آبا و اجدادی چندین میلیون ایرانیه و هیچ کسی حق نداره نه نامش رو عوض کنه. نه هویتش رو……. و #هیچکس جز ما ایرانی ها صاحب اون نیست…. #غریبه_ای_در_خانه را بیرون میکنیم…..» همچنین واکنش نفیسه روشن به مخاطبی که به او گفت چرا در این اوضاع کرونایی رفته کیش را مشاهده کنید.

نفیسه روشن بازیگ..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000