اگر حسن روحانی را بداقبال‌ترین رئیس‌جمهور ایران بدانیم سخن گزافی نگفته‌ایم. دولت دوم روحانی در حالی سال آخر خود را پشت سر می‌گذارد که در این نزدیک به هشت سال، با انواع و اقسام مشکلات مواجه بوده است. د..

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق طرح جاماندگان سهام عدالت، اقشار کم‌درآمد جامعه در اولویت واگذاری این سهام هستند که ۶ دهک جامعه را در برمی‌گیرد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای سامانده..

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی به ناامنی‌ اجتماعی و در نهایت ناامنی سیاسی منتهی شود. در چنین شرایطی مردم نسبت به آینده نگران و البته نسبت به کارآمدی حکومت مردد هستند. نا..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000