ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی به ناامنی‌ اجتماعی و در نهایت ناامنی سیاسی منتهی شود. در چنین شرایطی مردم نسبت به آینده نگران و البته نسبت به کارآمدی حکومت مردد هستند. نا..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000