هزاران نفر از ساکنان پایتخت مجارستان روز جمعه در اعتراض به برکناری سردبیر یک رسانه‌ مستقل آنلاین در این کشور دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر از ساکنان پایتخت مجارستان روز جمعه در اعتراض به برکناری سردبیر یک رسانه‌ مستقل آنلاین در این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان خشمگین نسبت به رویکرد دولت در قبال آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در پی برکناری سردبیر ارشد پایگاه خبری مستقل «ایندکس اچ.یو» در پایتخت به خیابان‌ها آمدند و به سوی دفتر نخست وزیری راهپیمایی کردند.
این حرکت اعتراضی در حالی انجام شد که سه سردبیر دیگر به همراه ۹۰ خبرنگار رسانه یاد شده در اعتراض به برکناری همکارشان و نگران از به چالش ..

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000