سیاسی/ قضایی یکی از دوستان نزدیک فرهاد میثمی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گفت‌وگویی از ابتلای میثمی به ویروس کرونا در زندان خبر داد. فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گفت‌وگویی از ابتلای میثمی به ویروس کرونا در زندان خبر داد. تیمورزاده این […]

سیاسی/ قضایی 5f7b0be4f3aba_2020-10-05_15-34 یکی از دوستان نزدیک فرهاد میثمی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گفت‌وگویی از ابتلای میثمی به ویروس کرونا در زندان خبر داد.

فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گفت‌وگویی از ابتلای میثمی به ویروس کرونا در زندان خبر داد. تیمورزاده این خبر را به نقل از صدیقه‌ی پیش‌نماز، مادر فرهاد میثمی داد.

تیمورزاده گفت: «دیروز آقای فرهاد سهندژ، که هم اتاقی دکتر میثمی بودند، این مطلب را نوشتند، امروز هم خانم صدیقه‌ی پیش‌نماز، مادر دکتر فرهاد میثمی به ما خبر دادند که دکتر میثمی با ایشان تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که تست کرونایشان مثبت شده است و درخواست کردند که برایشان دعا شود. مایه‌ی تاسف است که با وجود اینهمه نگرانی برای جان زندانیان سیاسی‌ای که به انها انگ امنیتی زده شده است و نسبت به سلامت و جانشان این بی‌توجهی صورت بگیرد. در یک اتاق چند متری محدود وقتی چهار نفر حضور دارند خب احتمال ابتلا هم وجود دارد.»

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری