یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران از ضرب و شتم تکنسین‌های اورژانس تهران خبر داد. دریافت ۱ MB

ببینید | حمله وحشیانه همسایه‌های یک بیمار به کادر اورژانس

یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران از ضرب و شتم تکنسین‌های اورژانس تهران خبر داد.

دریافت ۱ MB