استقلال برای جانشینی یزدانی و مرادمند با یک بازیکن برزیلی به توافق رسید.

مدافع جدید استقلال مقابل په‌په/عکس

استقلال برای جانشینی یزدانی و مرادمند با یک بازیکن برزیلی به توافق رسید.