شهردار شهرکرد گفت: در راستای کنترل ترافیک معابر پر تردد شهر تمهیدات لازم اندیشیده شد

تمهیدات ترافیکی شهرداری شهرکرد در نوروز

شهردار شهرکرد گفت: در راستای کنترل ترافیک معابر پر تردد شهر تمهیدات لازم اندیشیده شد