زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین ادعای یکی از نمایندگان پارلمان مبنی بر اینکه وی به لهستان گریخته و در سفارت آمریکا در آنجا مخفی شده است، را تکذیب کرد. منبع: خبرفوری دریافت ۱ MB

ببینید | زلنسکی خبر فرارش از اوکراین را تکذیب کرد

زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین ادعای یکی از نمایندگان پارلمان مبنی بر اینکه وی به لهستان گریخته و در سفارت آمریکا در آنجا مخفی شده است، را تکذیب کرد. منبع: خبرفوری

دریافت ۱ MB