چرا «مهرشاد سهیلی» با وجود ۱۸ ساله بودن به‌جای زندان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود؟

تسنیم نوشت: با رجوع به قانون می‌توان از علت اینکه مهرشاد سهیلی ۱۸ ساله به جای زندان‌های عمومی باید محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت بگذراند، آگاه شد.

دیدگاهتان را بنویسید