ایران نوشت: چند روز قبل گزارش قتل پیرمردی در خانه‌اش به بازپرس وحید ناصری اعلام شد. به دنبال این خبر بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. تیم جنایی با ورود به طبقه اول ساختمان چهار طبقه با جسد پیرمرد در سرویس بهداشتی مواجه شدند. گوش‌های پیرمرد بریده شده و […]

قاتلان،پیرمرد را پس از شکنجه کشتند و گوشهایش را بریدند

ایران نوشت: چند روز قبل گزارش قتل پیرمردی در خانه‌اش به بازپرس وحید ناصری اعلام شد.

به دنبال این خبر بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. تیم جنایی با ورود به طبقه اول ساختمان چهار طبقه با جسد پیرمرد در سرویس بهداشتی مواجه شدند. گوش‌های پیرمرد بریده شده و با ضربات جسم نوک تیزی به قتل رسیده بود.
روی دست‌های پیرمرد نیز آثار کبودی به چشم می‌خورد که نشان می‌داد دست‌های پیرمرد بسته شده و مورد شکنجه قرار گرفته بود. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود ۴۸ ساعت قبل اعلام کردند. خانه بهم ریخته بود اما سرقتی صورت نگرفته بود. از سویی در ورودی خانه سالم بود و تنها پنجره مشبک ورودی خانه شکسته شده بود.
پسر مقتول که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات گفت: دو روزی می‌شد که از پدرم بی خبر بودم و هر چه با او تماس می‌گرفتم، جواب نمی‌داد. نگران شده و به خانه‌اش آمدم. با دیدن پنجره مشبک شکسته شده، با کلید یدکی که داشتم وارد خانه شدم. از پدرم خبری نبود اما لکه‌های خون در آپارتمان دیده می‌شد. به دنبال لکه‌های خون رفتم و با جسد پدرم در سرویس بهداشتی مواجه شدم. جسد به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت ادامه دارد.

۲۳۳۰۲