جانشین انتظامی استان از دستگیری سارق سابقه‌دار و اعتراف ۱۱ فقره سرقت خصوصی در شهرستان آرادان خبر داد.

جانشین انتظامی استان از دستگیری سارق سابقه‌دار و اعتراف ۱۱ فقره سرقت خصوصی در شهرستان آرادان خبر داد.