گل استثنایی و قیچی برگردان امیرعلی صادقی مهاجم جوان آبی‌پوشان پایتخت در تمرین تیم استقلال ببینید. منبع: فوتبال برتر دریافت ۱ MB ۲۶۴ ۳۵

ببینید | گل استثنایی و قیچی برگردان امیرعلی صادقی در تمرین استقلال

گل استثنایی و قیچی برگردان امیرعلی صادقی مهاجم جوان آبی‌پوشان پایتخت در تمرین تیم استقلال ببینید. منبع: فوتبال برتر

دریافت ۱ MB

۲۶۴ ۳۵