فارس نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: در صورت عدم انعقاد قرارداد ایمن‌سازی تا پایان سال حتماً اسامی ساختمان‌های ناایمن اعلام خواهد شد. مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: مالکان فقط تا پایان سال مهلت دارند که نسبت به قرارداد ایمنی ساختمانها اقدام […]

اعلام ساختمان های ناایمن تا پایان سال

فارس نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: در صورت عدم انعقاد قرارداد ایمن‌سازی تا پایان سال حتماً اسامی ساختمان‌های ناایمن اعلام خواهد شد.

مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: مالکان فقط تا پایان سال مهلت دارند که نسبت به قرارداد ایمنی ساختمانها اقدام کنند.

اعلام ساختمان های ناایمن تا پایان سال

به گفته عضو شورای شهر تهران، در صورت انجام نشدن این کار در سال آینده انشعابات ساختمان‌های ناایمن قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم انعقاد قرارداد تا پایان سال حتماً اسامی ساختمان‌های ناایمن اعلام می شود، گفت: دربرنامه چهارم توسعه شاخص های ایمنی دیده شده است.

بیشتر بخوانید:

۲۷۱ ۳۵