کانال دولتی People's Daily چین مجری مجازی Ren Xiaorong را استخدام کرده است که همه روزهای سال، برنامه‌های خبری را هدایت کند و در سایر برنامه ها از طریق یک برنامه ویژه، پاسخ سئوالات بینندگان را نیز پاسخ دهد. منبع: خبرگزاری دانشجو دریافت ۲ MB ۲۶۴ ۲۶۳

ببینید | مجری دیجیتالی در تلویزیون چین رونمایی شد!

کانال دولتی People's Daily چین مجری مجازی Ren Xiaorong را استخدام کرده است که همه روزهای سال، برنامه‌های خبری را هدایت کند و در سایر برنامه ها از طریق یک برنامه ویژه، پاسخ سئوالات بینندگان را نیز پاسخ دهد. منبع: خبرگزاری دانشجو

دریافت ۲ MB

۲۶۴ ۲۶۳