جوزفین میچالوک از آلبرتا با اهدای ۲۰۳ واحد خون در شش دهه گذشته، رکورد جهانی گینس را کسب کرد. کد خبر ۱۷۴۷۷۹۲

عکس| رکورد اهدای خون جهان در دست یک زن ۸۰ ساله

جوزفین میچالوک از آلبرتا با اهدای ۲۰۳ واحد خون در شش دهه گذشته، رکورد جهانی گینس را کسب کرد.

کد خبر ۱۷۴۷۷۹۲