فارس نوشت :رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از خانه رؤیایی خود در آمریکا و رها کردن آن به عشق خدمت به هموطنان گفت؛ از روزهایی که در آمریکا به عنوان شلوغ ترین مطب، نوزادان آمریکایی را ویزیت می‌کرد و از خواندن نماز در حمام بیمارستان روایت کرد. کد خبر ۱۷۴۸۰۰۲

ماجرای خانه رؤیایی وزیر ایرانی در آمریکا چه بود؟ / از بیکاری حاضر شدم با ماشین واکسن رایگان بزنم!

فارس نوشت :رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از خانه رؤیایی خود در آمریکا و رها کردن آن به عشق خدمت به هموطنان گفت؛ از روزهایی که در آمریکا به عنوان شلوغ ترین مطب، نوزادان آمریکایی را ویزیت می‌کرد و از خواندن نماز در حمام بیمارستان روایت کرد.

کد خبر ۱۷۴۸۰۰۲