عربستان به سازمان همکاری شانگهای می‌پیوندد

ایسنا نوشت: همزمان با شراکت بلندمدت ریاض با چین در میان نگرانی‌های امنیتی آمریکا، دولت عربستان امروز چهارشنبه تصمیم پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را تصویب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید