ببینید | آمریکا در آستانه فروپاشی ارزش‌ها و بنیان‌های اساسی جامعه‌

ببینید | آمریکا در آستانه فروپاشی ارزش‌ها و بنیان‌های اساسی جامعه‌

گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفت: از سال ۱۹۹۸ تعداد آمریکایی‌هایی که میهن‌پرستی را مهم می‌دانستند از ۷۰ به ۳۸ درصد، اهمیت دین از ۶۲ به ۳۹ درصد و اهمیت فرزندآوری از ۵۹ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. علت اصلی متلاشی شدن جامعه، فروپاشی خانواده است؛ ۴۰ درصد از کودکان آمریکایی خارج از ازدواج متولد می‌شوند. منبع: ایرانیک

دریافت 7 MB

265 35