ببینید | کنایه مجری صداوسیما به مسئولان: مگر چقدر اخلالگر بازار ارز داریم که…

ببینید | کنایه مجری صداوسیما به مسئولان: مگر چقدر اخلالگر بازار ارز داریم که…

مجری صداوسیما با کنایه به مسئولان در رابطه با اخلالگران بازار ارز گفت: مگه ما چقدر اخلالگر بازار ارز داریم که هر چند وقت یک‌بار تعدادی از آن‌ها دستگیر می‌شوند اما هنوز بازار ارز نابسامان است.

دریافت 3 MB

261 263