مهر نوشت: سطینیان تنها به راکت‌باران شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه در پاسخ به شهادت اسیر خضر عدنان در زندان رژیم صهیونیستی اکتفا نکرده‌اند، بلکه تصمیم دارند دست به اقدامات دیگری نیز بزنند. به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فلسطینیان تنها به راکت‌باران شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه در پاسخ به شهادت اسیر خضر […]

تحرک غافلگیرکننده‌ای که تل آویو را در تنگنا قرار خواهد داد

مهر نوشت: سطینیان تنها به راکت‌باران شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه در پاسخ به شهادت اسیر خضر عدنان در زندان رژیم صهیونیستی اکتفا نکرده‌اند، بلکه تصمیم دارند دست به اقدامات دیگری نیز بزنند.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فلسطینیان تنها به راکت‌باران شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه در پاسخ به شهادت اسیر خضر عدنان در زندان رژیم صهیونیستی اکتفا نکرده‌اند، بلکه تصمیم دارند طی روزهای آینده دست به اقدامات دیگری نیز بزنند.

در همین راستا، قرار است ۱۰۰۶ اسیر تحت بازداشت موقت در محکومیت ترور شهید خضر عدنان در زندان رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذای نامحدود بزنند؛ مسئله‌ای که اوضاع در زندان‌ها در اراضی اشغالی را کاملا ملتهب خواهد کرد و سران این رژیم را در برابر جهانیان در موضعی سخت و پیچیده قرار خواهد داد.

کمیته اسرای تحت بازداشت موقت در بیانیه‌ای از داخل زندان‌ها تاکید کرد: ما خواستار پایان دادن به سیاست بازداشت موقت جنایتکارانه فلسطینیان هستیم که عمر و زندگی بسیاری از اسرا بر باد داده است.

یاسر مزهر نماینده جنبش جهاد اسلامی در کمیته اسرای تحت بازداشت موقت اعلام کرد که اعتصاب غذای نامحدود اسرا گامی مهم برای تعیین سرنوشت صدها اسیری خواهد بود که بهترین روزهای عمر خود را بدون هرگونه اتهامی پشت میله‌های زندان سپری کردند.

مزهر اشاره کرد که تمامی اسرا بر اعتصاب غذای متحد و یکپارچه تاکید دارند و همین مسئله به اقدام آنان اهمیت بیشتری خواهد داد. وی احتمال داد که سازمان زندان‌های صهیونیستی در نهایت در برابر خواسته‌های این دسته از اسرا تسلیم شود.

۳۱۰۳۱۰