دفاع «کیهان» از ایجاد محدودیت رسانه‌ای جناحی / خبرنگاران اصلاح‌طلب را راه ندهید!

 دفاع «کیهان» از ایجاد محدودیت رسانه‌ای جناحی / خبرنگاران اصلاح‌طلب را راه ندهید!

روزنامه کیهان نوشت: درحالی که انتشار اخبار غیر مستند و غیر دقیق و همچنین انتشار مطالب دروغ و تحریف‌آمیز در این روزنامه‌های تبدیل به یک رویه شده است، علت اعتراض اعتماد به عدم حضور خبرنگارانش در نشست‌های تخصصی که جنس و نوع مباحث مطرح شده در آن از عنوان آن پیداست جالب توجه است.

  • روزنامه اعتماد در حالی مدعی حضور خبرنگارانش در نشست‌های تخصصی شده که رسانه‌های منتسب به این طیف کارنامه سیاهی در دروغ پراکنی و انتشار اخبار تحریف‌آمیز دارند. درحالی که انتشار اخبار غیر مستند و غیر دقیق و همچنین انتشار مطالب دروغ و تحریف‌آمیز در این روزنامه‌های تبدیل به یک رویه شده است، علت اعتراض اعتماد به عدم حضور خبرنگارانش در نشست‌های تخصصی که جنس و نوع مباحث مطرح شده در آن از عنوان آن پیداست جالب توجه است.
  • دیگر اینکه این رسانه‌ها طی ۸ سال حامی دولتی بودند که نوع رفتار و مواجهه آن با رسانه‌ها در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. عدم اجازه ورود روزنامه‌های منتقد دولت به نهاد ریاست جمهوری، عدم اجازه طرح سؤال خبرنگاران رسانه‌های «منتقد» از رئیس‌جمهور در کنفرانس‌های خبری‌، قطع صددرصدی یارانه مطبوعاتی رسانه‌های منتقد، تعطیلی چندین و چند برنامه تلویزیونی صرفا به دلیل انتقاد از دولت با گروگانگیری بودجه صدا و سیما و… تنها بخشی اقدامات دولت مطبوع طیف مدعی اصلاحات بوده است.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰