شهرستان بن به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت نارنجی* (پرخطر) قرار دارد. مدیرروابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت :شهرستان بن به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت نارنجی* (پرخطر) قرار دارد. سید علی درخشان افزود : شهرستان‌های فارسان، اردل و کیار به […]

اعلام رنگ بندی جدید به لحاظ شیوع کرونا درچهارمحال وبختیاری

شهرستان بن به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت نارنجی* (پرخطر) قرار دارد.

مدیرروابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت :شهرستان بن به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت نارنجی* (پرخطر) قرار دارد.

سید علی درخشان افزود : شهرستان‌های فارسان، اردل و کیار به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت زرد* (نسبتاً پر خطر) قرار گرفته‌اند.

به گفتنه وی :شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، خانمیرزا، سامان، کوهرنگ و لردگان نیز به لحاظ شیوع بیماری کووید COVID-۱۹ در *وضعیت آبی* (کم خطر) قراردارد.

۴۶