عکس | بنر نصب شده در مترو مشهد؛ ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس برای بی‌حجابی

در مترو مشهد بنری با عنوان: ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و یا جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، دیده شد. منبع: خبرفوری