برنا نوشت:اگر تولیدکنندگان سالی ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کنند، حدود ۲۴ سال طول می‌کشد تا جایگزین ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در سطح کشور شود. جمع تولید موتورسیکلت نیز در سال گذشته به حدود ۴۵۰ هزار دستگاه رسید که در مقایسه با تولید ۲۷۹ هزار و ۹۹ دستگاهی سال ۱۴۰۰، رشد بیش از ۶۱.۲ […]

رشد ۶۱ درصدی تولید موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱

برنا نوشت:اگر تولیدکنندگان سالی ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کنند، حدود ۲۴ سال طول می‌کشد تا جایگزین ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در سطح کشور شود.

جمع تولید موتورسیکلت نیز در سال گذشته به حدود ۴۵۰ هزار دستگاه رسید که در مقایسه با تولید ۲۷۹ هزار و ۹۹ دستگاهی سال ۱۴۰۰، رشد بیش از ۶۱.۲ درصدی داشته است.

میزان داخلی‌سازی موتورسیکلت‌های طرح کلیک به‌عنوان موتورسیکلت‌های پرمصرف بیش‌از ۳۵درصد است.

موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی به دلیل تیراژ تولید پایین از عمق ساخت داخل کمتری برخوردار هستند.

رشد ۶۱ درصدی تولید موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷