تصاویر آخر زمانی از دفن تمدن زیر خاکستر آتشفشان/ عکس

فرادید نوشت: در اینجا تصاویر خاص و هنرمندانه‌ای از اثرات فوران آتشفشان کامبره ویه‌خا در کشور اسپانیا را ملاحظه می‌کنید.