درصورت تخلف خودرو پس از سه پیامک کشف حجاب، خودرو توقیف می‌شود. حالا صداوسیما در آیتمی این اتفاق را به تصویر کشیده است. دریافت ۳ MB ۲۶۶ ۳۳

ببینید | تازه‌ترین گزارش تلویزیون از توقیف خودروها در پارکینگ شخصی به اتهام بی‌حجابی

درصورت تخلف خودرو پس از سه پیامک کشف حجاب، خودرو توقیف می‌شود. حالا صداوسیما در آیتمی این اتفاق را به تصویر کشیده است.

دریافت ۳ MB

۲۶۶ ۳۳