تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ترکیه از امروز آغاز می شود

ایرنا نوشت: تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و احزاب سیاسی متقاضی سخنرانی تبلیغاتی از امروز از طریق شبکه ملی تی.آر.تی پخش می شود.