نتیجه «نظرسنجی» زیر توییت ضدروحانی «تسنیم»

نتیجه «نظرسنجی» زیر توییت ضدروحانی «تسنیم»

یک کاربر زیر توییت ضدروحانی تسنیم این سوال را به نظرسنجی گذاشت: اکر همین الان انتخابات باشد به کدام گزینه رای می دهد: سیدابراهیم رئیسی / حسن روحانی

نتیجه «نظرسنجی» زیر توییت ضدروحانی «تسنیم»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰