عکس | شوخی هادی چوپان با قهرمان ۳ دوره پرورش اندام زنان

عکس | شوخی هادی چوپان با قهرمان ۳ دوره پرورش اندام زنان

خبرورزشی نوشت: هادی چوپان قهرمان مستر المپیا استوری جالبی در اینستاگرامش منتشر کرد.

هادی چوپان قهرمان مستر المپیا بعد از معروفیتش در اینستاگرام حسابی در فضای مجازی فعال شده است.

گرگ پارسی با انتشار یک استوری در صفحه شخصی اش با دو ورزشکار بدنسازی و پرورش اندام شوخی جالبی انجام داد.

استوری جالب هادی چوپان برای آندرئا شاو قهرمان ۳ دوره میس المپیا را مشاهده کنید:

عکس| استوری هادی چوپان برای چرت‌زدنِ دو زن/ شوخی گرگ پارسی با قهرمان ۳ دوره میس المپیا!