سیتنا نوشت: عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: از آنجا که تمرکز قوانین موجود بر تبادل محتوا به جای تولید محتواست، لذا عملا نظارت بر سکوهای نمایش خانگی هم با خلا قانونی مواجه است؛ از یک سو ساترا هم نهادی فراقانونی به شمار می‌رود که ادامه دهنده مسیر صداوسیماست و به جای […]

نیرومند: وجود خلا قانونی در حوزه نظارت بر سکوهای نمایش خانگی؛ نهاد ناظر می‌خواهیم و نه راهبند

سیتنا نوشت: عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: از آنجا که تمرکز قوانین موجود بر تبادل محتوا به جای تولید محتواست، لذا عملا نظارت بر سکوهای نمایش خانگی هم با خلا قانونی مواجه است؛ از یک سو ساترا هم نهادی فراقانونی به شمار می‌رود که ادامه دهنده مسیر صداوسیماست و به جای آنکه نهاد ناظر تلقی شود، نهادی راهبند شناخته می‌شود.

احمد نیرومند، معاون فناوری و برنامه‌ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو پیرامون چالش‌های مطروحه پیرامون فعالیت سکوهای نمایش خانگی، گفت: در حوزه مسائل ساترا و صداوسیما و سکوهای نمایش خانگی اختلاف نظراتی وجود دارد. موردی که مطلوب است این است که ناظری بر عملکرد VODها با توجه به آزادی و رفاه مخاطب داشته باشیم، اما قوانین حاضر نواقصی دارد.

وی، ادامه داد: صداوسیما برای آنکه در این بخش دخل و تصرفی نداشت، نهادی همچون ساترا را برای نظارت بر VODها راه اندازی کرد که از آن طریق بتواند بر این حوزه نظارت داشته باشد؛ ساترا در این زمینه قانونی نیست، اما نهادی فراقانونی است.

نیرومند، افزود: پیش‌تر زمانی را برای حذف فیلم‌هایی که مناسب رده‌ سنی برخی مخاطبان نبود می‌گذاشتند، حال در عمل در استفاده از VODها زمان استفاده کاربر کاهش نیافته است، اما درگاه یا پهنای باند تبدیل به تولید داخل شده و VODها روی کار آمده اند.

معاون فناوری و برنامه‌ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خاطرنشان کرد: صداوسیما را می‌توانیم نهادی ۷۰ ساله در نظر بگیریم و VODها را نهادی پنج ساله که البته از نهاد ۷۰ ساله جلوتر است؛ هرچند که در حال پختگی است.

نیرومند، اظهار کرد: در این شرایط نیاز است که نهادی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر نهادهای فرهنگی ورود کنند و این اتفاقات را در حوزه فرهنگی و اجتماعی تحلیل و بررسی نمایند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: موضوع در شبکه اینترنت، صداوسیما و در سینما مشخص است. فیلمی که در صداوسیما پخش می شود با فیلمی که در سینما پخش می شود قوانین متفاوتی دارد، لذا نهادی می خواهیم که ناظر باشد ولی راهبند نباشد و نه اینگونه که راه را برای برخی باز کند و برای برخی ببندد.

وی، اظهار کرد: شبکه آنلاین با صداوسیما متفاوت است و باید شرایطی که وجود دارد قانونی باشد. در قانون هم نظارت بر تولید محتوا وجود ندارد، بلکه در تبادل محتواست، اما چیزی که مشخص است این است که ساترا نمی تواند قوانین مدنظر را جلو ببرد و در عمل ساترا ادامه دهنده راه صداوسیماست.

۵۷۲۴۵