روایت انتظامی از «حیرانی ارتش سایبری»، مقابل «قدرت موج‌سازی لاریجانی» با هشتگ «خالص‌سازی»

روایت انتظامی از «حیرانی ارتش سایبری»، مقابل «قدرت موج‌سازی لاریجانی» با هشتگ «خالص‌سازی»

توان یک سیاستمدار در قدرت موج‌سازی اوست.

حسین انتظامی، کارشناس فرهنگی نوشت:

  • توان یک سیاستمدار در قدرت موج‌سازی اوست.
  • با یک حرف، با یک اکت، دستور کار درست کند. همه را به واکنش بیندازد و البته رقیب را چنان در شوک فرو ببرد که در ساعات اولیه و با وجود ارتش سایبری حیران واکنش بماند.

#علی_لاریجانی

#خالص_سازی

روایت انتظامی از «حیرانی ارتش سایبری»، مقابل «قدرت موج‌سازی لاریجانی» با هشتگ «جریان خالص‌سازی»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰