رمزگشایی مهاجری از دو کلید واژه «خالص‌سازی» و «برادران» در پاسخ لاریجانی

سالهاست تحت لوای نظارت استصوابی (که حتی با همه غلاظ و شداد بودنش اگر توسط جریانهای معتقد به رای مردم مدیریت شود، می‌تواند نیمچه احترامی به مردمسالاری باشد) تیشه به ریشه رکن اصلی انقلاب وارد شده و تیشه‌بدستان به جای اینکه طرد شوند، در صدر می‌نشینند.