فارس نوشت: برخورد قوه قضائیه با سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی و چهره‌های مشهوری که کشف حجاب کرده‌اند، نه تنها بازدارندگی نداشت بلکه بیشتر شبیه یک شوخی با این افراد بود. پس از کشف حجاب تعداد محدودی از چهره‌های مشهور یا همان سلبریتی‌ها، مطالبه مردمی نسبت به برخورد قضائی با این افراد در فضای مجازی و حقیقی […]

 انتقاد «فارس» از  «شوخی قوه قضائیه با سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی»

فارس نوشت: برخورد قوه قضائیه با سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی و چهره‌های مشهوری که کشف حجاب کرده‌اند، نه تنها بازدارندگی نداشت بلکه بیشتر شبیه یک شوخی با این افراد بود.

  • پس از کشف حجاب تعداد محدودی از چهره‌های مشهور یا همان سلبریتی‌ها، مطالبه مردمی نسبت به برخورد قضائی با این افراد در فضای مجازی و حقیقی شکل گرفت. مطالبه ای که در نهایت منجر به احضار این افراد به مراجع قضائی شد. بنابر گفته های یک منبع آگاه به خبرنگار فارس، برای مجازات کشف حجاب در ملأ عام و انتشار تصاویر در انظار عمومی و در فضای مجازی، جزای نقدی تعیین شد که این جزای نقدی تنها یک میلیون و پانصد هزار تومان بود. اما این سوال مطرح است که آیا این اقدام سلبریتی ها یک جرم شخصی بوده که تنها با در نظر گرفتن جریمه ای ناچیز با آن ها برخورد شده است؟ نادیده گرفتن ابعاد دیگر کشف حجاب سلبریتی ها از سوی عدلیه و مجازات سبک آنان نه تنها بازدارندگی نداشته بلکه منجر به ترویج این جرائم در بین دیگر سلبریتی ها شده است.
  • برخی بر این باورند که مسئله کشف حجاب سلبریتی ها، دارای بعد اجتماعی است و منجر به ترویج فساد در جامعه می شود و برخی دیگر این اقدام آنان را فراتر می شناسند.در همین رابطه محسن مهدیان فعال رسانه ای در گفتگو با فارس بیان داشت: مسئله دشمن با ما صرفا حجاب نیست، بلکه یک نوع مواجه امنیتی است. مسئله نافرمانی مدنی متفاوت است، در واقع کسی که کشف حجاب می‌کند پروژه امنیتی دشمن برای زمین زدن جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌ کند. پروژه نمادسازی برای مواجهه با جمهوری اسلامی است، اگر عدلیه مسئله را دقیق تر بررسی کند نوع برخورد متفاوت خواهد بود و برخوردی که صورت بگیرد حتما بازدارنده خواهد بود.گفتنی است این وقایع بیانگر لزوم تحلیل درست از کشف حجاب سلبریتی ها است، نبود یک تحلیل درست منجر به افزایش ارتکاب این جرم و عدم بازدارندگی مجازات کشف حجاب این افراد شده است.
  • زمانی که قوه قضائیه با تاخیر نسبت به اقدامات هنجارشکنانه و مجرمانه سلبریتی ها اقدام می‌کند و آن ها را با مجازات هایی که بیشتر شبیه شوخی است، مجازات می‌کند به نوعی تشویقی برای ارتکاب مجرمانه دیگر سلبریتی ها می شود.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰