ایسنا نوشت: براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (۲۰ اردیبهشت‌ماه) میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط«قابل قبول» قرار دارد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین شاخص آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» روی عدد ۹۷است و در شرایط قابل قبول قرار دارد. همچنین آلاینده شاخص هوای […]

تنفس هوای مطلوب در تهران

ایسنا نوشت: براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (۲۰ اردیبهشت‌ماه) میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط«قابل قبول» قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین شاخص آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» روی عدد ۹۷است و در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۰ بود و کیفیت هوایپایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.

کیفیت هوای تهران از ساعت ۱۹ تا ۲۱ روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت اما دوباره ازساعت ۲۲ با رسیدن به عدد ۹۸ قابل قبول شد که این وضعیت تاکنون هم ادامه داشته است.

گفتنی است که کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاکتعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول، سالم یا متوسط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌هایحساس است. در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز هوا در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها و از محدوده ۲۰۱ تا ۳۰۰ نیز هوا در محدوده بسیارناسالم قرار می‌گیرد. بر اساس این دسته‌بندی در محدوده ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

بیشتر بخوانید:

۲۷۱