بانوان وزنه برداری کشورمان در دسته ۸۱ کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نرسیدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا در دسته ۸۱ کیلوگرم بانوان امروز برگزار شد و سیده الهام حسینی و پریسا نورعلی به مصاف رقیبان خود رفتند. نورعلی در حرکت یک ضرب ۹۱ کیلوگرم را ثبت کرد و در […]

ناکامی زنان ایران در کسب مدال آسیایی

بانوان وزنه برداری کشورمان در دسته ۸۱ کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نرسیدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا در دسته ۸۱ کیلوگرم بانوان امروز برگزار شد و سیده الهام حسینی و پریسا نورعلی به مصاف رقیبان خود رفتند.

نورعلی در حرکت یک ضرب ۹۱ کیلوگرم را ثبت کرد و در جایگاه نهم ایستاد و حسینی نیز با مهار وزنه ۱۰۶ کیلو در رده پنجم قرار گرفت.

در دو ضرب پریسا نورعلی با مهار وزنه ۱۱۶ کیلوگرم (مجموع ۲۰۷) و الهام حسینی نیز با ۱۳۱ کیلو (مجموع ۲۳۷) به کار خود پایان دادند.

الهام حسینی با مهار وزنه ۱۳۱ کیلوگرم و رسیدن به رکورد مجموع ۲۳۷ کیلوگرم، ضمن شکستن رکورد های دوضرب (۶ کیلوگرم) و مجموع (۱۰ کیلوگرم) شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک افزایش داد.

* نتایج یک ضرب نمایندگان ایران

پریسا نورعلی:

حرکت اول ۹۱ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۹۱ کیلوگرم (صحیح)

حرکت سوم ۹۶ کیلوگرم (خطا)

سیده الهام حسینی:

حرکت اول ۱۰۱کیلوگرم (صحیح)

حرکت دوم ۱۰۶ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۰۶ کیلوگرم (صحیح)

*حرکت دو ضرب

پریسا نورعلی:

حرکت اول ۱۱۶ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۱۶ کیلوگرم (صحیح)

حرکت سوم ۱۲۱کیلوگرم (خطا)

سیده الهام حسینی:

حرکت اول ۱۲۵ کیلوگرم (صحیح)

حرکت دوم ۱۳۱ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۳۱ کیلوگرم (صحیح)

حسینی در دوره گذشته این مسابقات با رکورد ۱۰۲ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۱۲۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم سه مدال طلا گرفته بود.

۲۵۸ ۲۵۸