فارس نوشت: استاد طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه طب‌سنتی و درمان‌های گیاهی نمی‌توانند جایگزین درمان‌های رایج سرطان مثل شیمی‌درمانی باشند،اظهار کرد: این تصور که اگر به‌ جای شیمی‌ درمانی، داروی گیاهی مصرف کنید هیچ عوارض و ضرری ندارد، غلط است. کد خبر ۱۷۶۴۵۲۲

آیا طب سنتی سرطان را درمان می‌کند؟

فارس نوشت: استاد طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه طب‌سنتی و درمان‌های گیاهی نمی‌توانند جایگزین درمان‌های رایج سرطان مثل شیمی‌درمانی باشند،اظهار کرد: این تصور که اگر به‌ جای شیمی‌ درمانی، داروی گیاهی مصرف کنید هیچ عوارض و ضرری ندارد، غلط است.

کد خبر ۱۷۶۴۵۲۲