بیگی کارشناس خودرو گفت: واردات قطه‌چکانی و انحصاری نمی‌تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد./فارس دریافت ۵ MB ۲۶۱ ۳۵

ببینید | چرا واردات تاثیری در کاهش قیمت خودرو نداشت!

بیگی کارشناس خودرو گفت: واردات قطه‌چکانی و انحصاری نمی‌تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد./فارس

دریافت ۵ MB

۲۶۱ ۳۵