ربات‌های هوش مصنوعی «دیپ مایند» DeepMind زیر نظر شرکت گوگل در بازی فوتبال در مقابل حریف تکل می‌زنند، گل به ثمر می‌رسانند و پس از زمین خوردن برمی‌خیزند. محققان هوش مصنوعی ابتدا از موتور فیزیکی پیشرفته Mujoco DeepMind برای آموزش نسخه‌های مجازی ربات‌ها استفاده کردند.

ربات‌های هوش مصنوعی «دیپ مایند» DeepMind زیر نظر شرکت گوگل در بازی فوتبال در مقابل حریف تکل می‌زنند، گل به ثمر می‌رسانند و پس از زمین خوردن برمی‌خیزند. محققان هوش مصنوعی ابتدا از موتور فیزیکی پیشرفته Mujoco DeepMind برای آموزش نسخه‌های مجازی ربات‌ها استفاده کردند.