ببینید | هوش مصنوعی در زمین فوتبال چه می‌کند؟

ربات‌های هوش مصنوعی «دیپ مایند» DeepMind زیر نظر شرکت گوگل در بازی فوتبال در مقابل حریف تکل می‌زنند، گل به ثمر می‌رسانند و پس از زمین خوردن برمی‌خیزند. محققان هوش مصنوعی ابتدا از موتور فیزیکی پیشرفته Mujoco DeepMind برای آموزش نسخه‌های مجازی ربات‌ها استفاده کردند.