بهداشت نیوز نوشت: برای عملکرد صحیح، بدن ما به ۱۳ ویتامین نیاز دارد که ۹ مورد آن محلول در آب و ۴ مورد نیز محلول در چربی است. کد خبر ۱۷۶۴۵۵۵

بهترین زمان مصرف مکمل‌های غذایی

بهداشت نیوز نوشت: برای عملکرد صحیح، بدن ما به ۱۳ ویتامین نیاز دارد که ۹ مورد آن محلول در آب و ۴ مورد نیز محلول در چربی است.

کد خبر ۱۷۶۴۵۵۵