ایرنا نوشت: حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف گروه طالبان می‌گوید که هنوز هم شرایط برای تحصیل و آمورش دختران افغان مساعد نشده است. سرپرست وزارت معارف گروه طالبان در پیامی ویدیویی گفت: هرزمان که شرایط تحصیل و آموزش زنان و دختران مساعد شود، طبق احکام شریعت اسلام برای دختران اجازه تحصیل داده خواهد شد. پیشتر […]

ادامه مانع‌تراشی‌های طالبان برای تحصیل زنان

ایرنا نوشت: حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف گروه طالبان می‌گوید که هنوز هم شرایط برای تحصیل و آمورش دختران افغان مساعد نشده است.

سرپرست وزارت معارف گروه طالبان در پیامی ویدیویی گفت: هرزمان که شرایط تحصیل و آموزش زنان و دختران مساعد شود، طبق احکام شریعت اسلام برای دختران اجازه تحصیل داده خواهد شد.

پیشتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که طالبان افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده که تحصیل دختران در آن منع است.

حکومت سرپرست طالبان در افغانستان مانع از تحصیل دختران بعد از کلاس ششم حق تحصیل ندارند.

۳۱۱۳۱۱