نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به انتقام شهدای اخیر نوار غزه، مناطق ‌اشغالی فلسطین را زیر باران موشکی و راکتی قرار داده‌اند. حملاتی که وضعیت را در سراسر مناطق ‌اشغالی به‌شکل عجیبی غیرعادی کرده است. منبع: مهر دریافت ۱ MB ۲۶۶ ۲۶۳

ببینید |  جدیدترین تصاویر از محل‌ اصابت موشک‌های مقاومت در شهرک‌های صهیونیست نشین

نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به انتقام شهدای اخیر نوار غزه، مناطق ‌اشغالی فلسطین را زیر باران موشکی و راکتی قرار داده‌اند. حملاتی که وضعیت را در سراسر مناطق ‌اشغالی به‌شکل عجیبی غیرعادی کرده است. منبع: مهر

دریافت ۱ MB

۲۶۶ ۲۶۳