برنا نوشت: حفظ جوانی پوست و مهار روند پیری در بدن با استفاده از یک رژیم غذایی صحیح و مناسب امکان‌پذیر است. کارشناسان هشت ماده غذایی حاوی ریزمغذی‌های مفید را برای این منظور نام بردند.

برنا نوشت: حفظ جوانی پوست و مهار روند پیری در بدن با استفاده از یک رژیم غذایی صحیح و مناسب امکان‌پذیر است. کارشناسان هشت ماده غذایی حاوی ریزمغذی‌های مفید را برای این منظور نام بردند.