سامان قدوس در پایان دیدار برنتفورد و لیورپول در رختکن از محمد صلاح درخواست پیراهنش را کرد که با جواب منفی ستاره مصری لیورپول مواجه شد. دریافت ۲ MB ۲۶۴ ۲۶۳

ببینید | بد شانسی سامان قدوس در گرفتن پیراهن محمد صلاح!

سامان قدوس در پایان دیدار برنتفورد و لیورپول در رختکن از محمد صلاح درخواست پیراهنش را کرد که با جواب منفی ستاره مصری لیورپول مواجه شد.

دریافت ۲ MB

۲۶۴ ۲۶۳