سگ‌ها و صاحبان‌شان، ارتباطی قوی و خاص با هم دارند و این موضوع برای «جان کوئربر» اهل شهرستان هندرسون از تگزاس هم صدق می‌کند. او برای دفاع از سگ خود، با یک خرس رودررو شد. نادیا زکالوند: جان کوئربر همراه با همسر و مادر زن خود در حومه هندرسون زندگی می‌کند و بیشتر مواقع گرگ‌های […]

ماجرای نجات جان سگ از دست خرس

سگ‌ها و صاحبان‌شان، ارتباطی قوی و خاص با هم دارند و این موضوع برای «جان کوئربر» اهل شهرستان هندرسون از تگزاس هم صدق می‌کند. او برای دفاع از سگ خود، با یک خرس رودررو شد.

نادیا زکالوند: جان کوئربر همراه با همسر و مادر زن خود در حومه هندرسون زندگی می‌کند و بیشتر مواقع گرگ‌های صحرایی و خرس‌ها اطراف خانه آنها پرسه می‌زنند. اما بنابه گفته او، این حیوانات معمولا فاصله خود را حفظ می‌کنند.

اما هفته گذشته، کوئربر و سگ ۶ ساله‌اش،‌ با خرسی روبه‌رو شدند که تا عمر دارند، آن را فراموش نمی‌کنند. کوئربر و سگش، ۴ صبح یکی از روزهای هفته گذشته نزدیک خانه خود ایستاده بودند که صدای غرش حیوانی و سپس دویدن و کوبیده و شکسته شدن شاخه‌های درخت را شنیدند و ناگهان خرسی را دیدند که با سرعت به سمت آنها می‌دود. خرس، سگ کوئربر را هدف گرفته بود.

ماجرای نجات جان سگ از دست خرس

اما وقتی خرس به سگ نزدیک شد، کوئربر با تمام قوا با چوب به خرس ضربه زد. در همان لحظه هم سگ کوچک کوئربر سعی می‌کرد با سروصدا خرس را دور کند، تا مبادا به صاحبش صدمه بزند.

ماجرای نجات جان سگ از دست خرس

این رویارویی با خرس تا جایی‌که کوئربر توانست ضربه‌ای محکم به سر خرس زده و آن را فراری دهد، طول کشید.

کوئربر می‌گوید، «این سگ کوچک، دنیای ماست و هرگز نمی‌خواهیم صدمه‌ای ببیند. البته خرس‌ها را هم دوست دارم و با وجود وحشتی که در آن شب تجربه کردم، هنوز از علاقه‌ام به آنها کم نشده است. هر وقت خرسی را ببینم به آن می‌گویم، «ما دوستیم، اما لطفا فاصله‌ات را حفظ کن!»

ماجرای نجات جان سگ از دست خرس

منبع:‌

abc11