مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت:باید باور کنیم که آینده ایران در گرو «زندگی مؤمنانه» است، نه به آن معنی که مردم در مناسک خالص مذهبی دائم‌الذکر و پایدار و مداوم باشند که البته بسیار نیکوست؛ بلکه به معنی آن است که زندگی را چنان ادامه دهند که اگر به آبادانی کشور نمی‌انجامد، به تخریب […]

خودرو شاسی بلند و حجاب و حاشیه سازی های شهرداری، بازی سازی دشمن است

مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت:باید باور کنیم که آینده ایران در گرو «زندگی مؤمنانه» است، نه به آن معنی که مردم در مناسک خالص مذهبی دائم‌الذکر و پایدار و مداوم باشند که البته بسیار نیکوست؛ بلکه به معنی آن است که زندگی را چنان ادامه دهند که اگر به آبادانی کشور نمی‌انجامد، به تخریب آن نیز نینجامد.

به عهده و وظیفه حکمرانان است که اندیشه کنند و الگوی زندگی مؤمنانه و نه مسرفانه و رهاشده را برای مردم بیان و به آن ابرام کنند و نه آنکه مثل امروز برای واردات و تولید هرچه بیشتر خودروی شخصی و مصرف هرچه بیشتر بنزین و واردات آن تلاش کنند.

این زندگی مؤمنانه نیست و به تخریب کشور می‌انجامد. متأسفانه این پوپولیسم تخریب‌کننده و نابودکننده در لایه‌های اندیشه همه حکمرانان و اقتصاددانان و مدیران کشور و به تبع آن در قاطبه مردم نفوذ کرده است؛ امری که نهایتا به تخریب و نابودی می‌انجامد.

به یاد داشته باشیم که اگر به نابودی استکبار و صهیونیسم می‌اندیشیم، با غفلت خود، آن سرنوشت را برای خود ترسیم نکنیم.

اینکه برخی می‌اندیشند که با درپیش‌گرفتن سیاست‌های صحیح، مردم سرخورده می‌شوند؛ پس هیچ اصلاحی در سیاست‌های اقتصادی عمومی و اجتماعی نکنیم، امری کاملا باطل است. باید همه اقتصاددانان و سیاست‌مداران و حکمرانان کشور به فکر توسعه پایدار باشند تا ایران پایدار بماند. پرداختن به مسائلی که برای طرح آن و سرگرمی ما از جانب دشمنان طراحی شده و امروزه در سطح جامعه و در مجلس و دولت و شهرداری مطرح است، هیچ کمکی نمی‌کند. از مسائل جزئی که این روزها دائم مطرح می‌شود؛ مانند اتومبیل شاسی‌بلند، مسئله حجاب، توجیه مسائل شهرداری و تبلیغات بی‌پایه با نتیجه معکوس بگذریم، در دام طراحی‌های دشمنان پا نگذاریم و برای توقف تخریب و نابودی کشور و توسعه پایدار، برنامه و راهکار ارائه کنیم و چنین دغدغه‌هایی را عمومی نکنیم.