افسران پلیس راه شهرستان دربی‌شایر در میدلند شرقی بریتانیا،‌ خودرویی را که چند تخلف پی‌درپی رانندگی مرتکب شده بود کنار زدند و متوجه شدند او ۵۰ سال است که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند. نادیا زکالوند: پلیس راه دربی‌شایر، به راننده ۶۹ ساله متخلفی برخوردند که هرگز در هیچ آزمون دریافت گواهینامه رانندگی شرکت نکرده، اما […]

۵۰ سال رانندگی بدون گواهینامه

افسران پلیس راه شهرستان دربی‌شایر در میدلند شرقی بریتانیا،‌ خودرویی را که چند تخلف پی‌درپی رانندگی مرتکب شده بود کنار زدند و متوجه شدند او ۵۰ سال است که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند.

نادیا زکالوند: پلیس راه دربی‌شایر، به راننده ۶۹ ساله متخلفی برخوردند که هرگز در هیچ آزمون دریافت گواهینامه رانندگی شرکت نکرده، اما ۵۰ سال است که پشت رل می‌نشیند.

این راننده ۶۹ ساله، تمام این مدت، شرکت‌های بیمه خودروها را به‌گونه‌ای فریب می‌داده که آنها تصور کنند، او گواهینامه دارد و برای خودروی خود بیمه‌نامه هم می‌گرفته است. بنابه گفته یکی از شرکت‌های بیمه، او حتی بعد از یک تصادف که در گذشته داشته، از بیمه خسارت هم دریافت کرده است.

بنابه گفته اداره پلیس، «سلطنت ۵۰ ساله او به پایان رسیده و او دیگر اجازه رانندگی بدون گواهینامه نخواهد داشت.»

۵۰ سال رانندگی بدون گواهینامه

جریمه رانندگی بدون گواهینامه، ۳ تا ۶ امتیاز منفی و ۱۰۰۰ پوند جریمه است.

برخی از کاربران توییتر که این خبر را خوانده بودند گفتند، «واقعا سیستمی که در آن فردی می‌تواند بدون اینکه شناسایی شود، ۵۰ سال بدون گواهینامه رانندگی کند، فاجعه است.»

اما کاربری دیگر گفت، «احتمالا این فرد راننده بسیار خوبی بوده است که توانسته بدون اینکه جریمه شود، ۵۰ سال رانندگی کند و به همین علت نداشتن گواهینامه او فاش نشود.»

منبع:

euroweeklynews