امیررضا معصومی قهرمان کشتی جهان ، ۳ مدال طلای جهان خود را به مادر شهیدان یوسفی اهدا کرد.

امیررضا معصومی قهرمان کشتی جهان ، ۳ مدال طلای جهان خود را به مادر شهیدان یوسفی اهدا کرد.